Cách cài đặt Broadlink lên Home Assistant

Cách cài đặt Broadlink lên Home Assistant

Bấm sang nút state bên cạnh nút services, tìm đến dòng có chữ persistent_notification.notification, các bạn sẽ thấy cột bên phải có 1 dãy ký tự vô nghĩa, hãy copy toàn bộ chuỗi kí tự này.

Cách cài đặt Broadlink lên Home Assistant

Cách cài đặt Broadlink lên Home Assistant

Thiết bị gần như cơ bản để có thể xây dựng 1 hệ thống smarthome giá rẻ.
Tiếp nối các bài viết tiếp theo về cài đặt Home Assistant để làm nhà thông minh, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục với thiết bị có lẽ là phổ biến nhất khi sử dụng nhà thông minh, đó chính là bộ điều khiển trung tâm với chức năng phát lại các sóng điều khiển hồng ngoại và RF.

Cụ thể các bước cài đặt như sau:

Bước 1:

Mở file configuration.yaml để bắt đầu thêm component broadlink vào. Tất cả các setup về sau gần như sẽ được viết ở đây.

Cách mở các bạn có thể theo dõi lại bài trước.

Chép nội dung file cấu hình mẫu bên trang component broadlink, ở đây chúng tôi lấy đến 1 công tắc mẫu là bật TV philips. Mỗi đoạn từ dòng tv_phillips đến hết phần cóp đánh dấu là 1 công tắc. Cần cài nhiều công tắc hay tạo thêm nhiều đoạn tv_philips đó nhưng đổi tên thành cái khác ví dụ den_phong_ngu.

Copy phần config bên trang component của broadlink

Bước 2:

Ở file configuration.yaml, xuống dòng dưới cùng của file để không ảnh hưởng đến các config đã có.

Ở ngay dòng đầu tiên không được thụt dòng và paste nội dung đã cóp từ file mẫu bên component.

Bước 3:

Vào modem tìm đến phần các thiết bị đã kết nối với modem để tìm được địa chỉ MAC và địa chỉ IP của broadlink.

Tìm tên của Broadlink, cột giữa chính là địa chỉ MAC, cột cuối là IP được cấp cho broadlink sau khi bạn đã cài đặt bằng App bình thường.

Lưu ý, vì phần lớn các modem đều để cấp phát IP tùy ý cho các thiết bị, nên các bạn cần tìm cách gắn cố định IP đang có với MAC của thiết bị để đảm bảo khi modem bị tắt nguồn và bật lại vẫn sẽ cấp đúng IP cho broadlink.

Bước 4:

Thay IP và MAC đã tìm được vào file cài đặt đã chép ở trên. Sau khi xong bước này, hãy lưu lại, check config file nếu đã valid thì khởi động lại Home Assistant.

Lưu ý các đoạn thụt đầu dòng, viết hoa, viết thường phải chính xác.

Nếu không hiện valid, phải tìm cách sửa, đừng restart ngay.

Bước 5:

Lấy lệnh từ remote để gán vào nút trên broadlink

Giả sử ở đây các bạn đã có 1 công tắc RF đã tắt bật được bằng điều khiển từ xa.

Điều khiển từ xa bằng mã RF. Giả sử nút bật tắt được gán là A và B.

Giờ các bạn cần chuyển mã lệnh trên nút tắt bật của điều khiển vào broadlink. Để lấy được chuỗi mã lệnh này, các bạn hãy mở giao diện của Home Assistant, chọn mục Services hình chiếc điều khiển.

Bên phải bấm chọn mục broadlink.learn_command_[ip của broadlink] rồi bấm “call services”.

Lúc này nhìn vào broadlink các bạn sẽ thấy đèn học lệnh sáng lên:

Lấy Remote bấm nút muốn học trong khoảng 1-2 giây, nếu đèn tắt là đã học xong.

Bước 6:

Bấm sang nút state bên cạnh nút services, tìm đến dòng có chữ persistent_notification.notification, các bạn sẽ thấy cột bên phải có 1 dãy ký tự vô nghĩa, hãy copy toàn bộ chuỗi kí tự này.

Cóp hết phần sau dấu 2 chấm, kể cả dấu =

Nếu code hiện ra chỉ là “AAAAAAAAAAAAAAAAA” hay “AAA” thì các bạn khởi động lại Home Assistant và học lại.

Đây chính là mã lệnh đã học được, bạn dán nó vào vị trí command_on và command_off trong file configuration.yaml ở bước đầu.

Save lại file, và bấm thử switch trên giao diện Home Assistant để xem đèn có phản ứng hay chưa.

Các bạn hãy làm tương tự với các thiết bị khác như TV, điều hòa, các công tắc mà broadlink có thể điều khiển khác.

Có gì thắc mắc các bạn có thể đặt câu hỏi tại cộng đồng Smarthome Việt.

Theo genk.vn